top of page

Phòng Khám Thú Y Sài Gòn - Cây Trâm -Gò Vấp : Mới máy xét nghiệm máu

PHÒNG KHÁM THÚ Y SÀI GÒN - 366 Cây Trâm, phường 9, Gò Vấp, Ho Chi Minh City.

Dịch vụ Kiểm tra sức khỏe, điều trị, phẫu thuật, siêu âm,xét nghiệm máu. Tắm, cắt và chải lông, làm đẹp, Vận chuyển

Số điện thoại 028-6273-6471, 091 607 09 20

- Phòng Khám Thú Y

- Thú Y


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page